FABULOUS FAMILY HIDEAWAYS ga naar mijn favorieten  |  HOME |  OVER ONS |  CONTACT |    |  CHARITY
schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en ontvang de nieuwste locaties en speciale aanbiedingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ACCOMMODATIEBEMIDDELING

Algemeen

Op de Little Treasures website verstrekken eigenaren en beheerders van hotels, huisjes, appartementen etc. (de “Verhuurder”) informatie waarmee jij (de “Huurder”) een vakantiebestemming kan kiezen en direct in contact kan treden met de Verhuurder voor het maken van een reservering. Door het versturen van een reserveringsaanvraag verklaart de Huurder zich akkoord met deze “Algemene Voorwaarden Accommodatiebemiddeling”.

Het verzamelen en presenteren van gegevens op de Little Treasures website is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Echter, foutieve of achterhaalde informatie kan niet worden uitgesloten. Informatie die van essentieel belang is voor de Huurder dient daarom altijd door Huurder op juistheid te worden geverifieerd.

Little Treasures verzendt alleen jouw reserveringsaanvraag en heeft verder geen enkele bemoeienis met de eventuele verhuurtransactie en betaling zoals die al dan niet vervolgens tot stand komt tussen Huurder en Verhuurder. Feitelijk biedt Little Treasures uitsluitend een zeer effectief platform om Huurders en Verhuurders van kindvriendelijke vakantie- accommodaties bij elkaar te brengen.

Reserveringsaanvragen

Het versturen van een reserveringsaanvraag is wederzijds niet bindend: een bindende overeenkomst komt pas tot stand nadat de Verhuurder de reservering met de daarbij behorende voorwaarden aan de Huurder bevestigt en de Huurder deze bevestiging accepteert.

Let op dat je geen bindende afspraken voor bijvoorbeeld vliegreizen of autohuur maakt voordat je zeker bent van een bindende bevestiging van de Verhuurder.

Aansprakelijkheid

Het verzamelen en presenteren van gegevens op de Little Treasures website is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Little Treasures, noch haar toeleveranciers, kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de website beschikbaar is en zijn dan ook -- behoudens opzet of grove schuld van Little Treasures c.q. de toeleveranciers -- niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de website aangeboden informatie.

De bemiddeling van Little Treasures blijft beperkt tot het bijeenbrengen van vraag en aanbod op het gebied van vakantie-accommodaties. De eventueel daaruit voortvloeiende transacties worden rechtstreeks tussen Huurder en Verhuurder gesloten. Little Treasures aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de financiële en fiscale consequenties van deze transacties.

Toepasselijk recht

Al onze diensten worden verleend door Janus Ventures B.V., een particuliere vennootschap die valt onder de Nederlandse wet, met een kantoor aan de Schouwweg 25, 2243 BC Wassenaar, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 2717 9459.

© 2011-2013 LITTLE TREASURES TERMS & CONDITIONS |  PRIVACY & SECURITY  |  FEEDBACK |  SITEMAP |  CONTACT

Deze website maakt gebruik van cookies. Waarom? Klik hier voor meer informatie.

Sluit